จมูกสวยด้วย มือหมอ

จมูกสวยด้วย มือหมอ

จมูกสวยด้วย

จมูกสวยด้วย

จมูกสวยด้วย มือหมอ

จมูกสวยด้วย มือหมอ จมูกถือได้ว่ามีความโดดเด่นพอสมควรเพราะว่าอยู่ตรงกลางหน้า เรียกได้ว่าน่าจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่จมูกนั้นแหละจ้า

เพราะจมูกสวยก็จะช่วยให้หน้าดูสวยงามขึ้น แต่จมูกที่ดูสวยนั้น ควรจะมีความสวยงามที่ได้สัดส่วนและรับเข้ากับใบหน้าและรูปร่างของเรา

เช่นสันจมูกควรสูงได้ระดับ ไม่ต่ำจนเกินไปหรือดูสูงจนเป็นโหนกซึ่งผิดธรรมชาติ สันจมูกหรือดั้งจมูกควรจะมีความเรียบเนียนไม่ดูหักหรือคดจ้า

 

 

 

จมูกสวยด้วย

จมูกสวยด้วย

 

 

 

รูปร่างของสันจมูกจะดูตรง,โค้งหรือแอ่นนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะโครงหน้าของคนไข้เป็นหลัก ปลายจมูกก็ควรมีความกลมกลืน

ไม่ดูใหญ่หรือเล็กเกินไปไม่ดูทู่ๆหรือแหลมมากไป ปีกจมูกโค้งสวยรับกับปลายจมูกไม่กว้างหรือใหญ่จนดูขัดตา จริงๆแล้ว

ความสวยงามและความได้สัดส่วนระหว่างปีกจมูกกับปลายจมูกนั้นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในคนไทยซึ่งปีกจมูกมัก

จะบานส่วนฝรั่งปีกจมูกเล็กอยู่แล้ว เพราะจมูกที่สวยงามของคนแต่ละเชื้อชาติจะไม่เหมือนกัน เพราะความแตกต่างของ

โครงสร้างใบหน้าและร่างกายที่ต่างกันทัศนคติและความรู้สึกของคนไข้เองก็มีความสำคัญมาก บางคนอาจจะชอบแบบ

หนึ่งใน ขณะที่บางคนอาจชอบอีกอย่างจะเห็นได้ว่าการเสริมจมูกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้นผู้ที่จะทำการเสริมจมูกควรมีเวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอย่างละเอียด

ถึงความต้องการของตนถึงเรื่อง วัสดุที่ใช้ เทคนิควิธีการผ่าตัดเสริมจมูก การดูแลตนเอง ก่อนและหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดขึ้น ความคงทน และการเปลี่ยนแปลงภายหลังที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไขถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น เพราะแพทย์แต่ละคนถึง

จะเสริมจมูกเหมือนกัน ผลอาจจะต่างกัน เพราะต่างกันในแนวคิด รายละเอียดเหล่านี้ เพื่อผลการทำผ่าตัดที่ดีและ

ความพึงพอใจทั้งคนไข้และแพทย์

 

 

 

 

 

หากสนใจ หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่   Ametise Clinic

 

 

Call : 094-294 9269 

FB : AmetiseClinic.TH
LINE : @AmetiseClinic
IG : AmetiseClinic


สอบถาม จองคิว 11.00 น. – 20.00 น.